The Worker – portal skierowany do pracowników

W lipcu 2023 roku Grupa MDKM Digital Media uruchomiła nowy serwis internetowy adresowany do szerokiego grona odbiorców – pracowników. Poruszane w nim tematy dotyczą m.in. rozwoju osobistego, kariery, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, coachingu, rynku pracy i wynagrodzeń. W publikacjach znajdą się przede wszystkim porady dla pracowników, ale także kadry kierowniczej i zarządczej. W sekcji „zawody” znajdzie się charakterystyka i omówienie wielu profesji, zaś w „wynagrodzeniach” omówienie zarobków każdego z nich.

„Mimo że The Worker nie jest portalem stricte finansowym czy okołobiznesowym, a w takich się specjalizujemy, to jednak poruszane w nim tematy nie odbiegają od tego, co publikujemy w pozostałych naszych serwisach. Wierzę, że Worker pozwoli nam z sukcesem powiększyć zasięgi naszej niewielkiej sieci” – mówi prezes MDKM Digital Media.