Finansopedia – Encyklopedia finansowa od MDKM Digital Media

Z początkiem lipca 2023 roku Grupa MDKM Digital Media rozpoczęła prace nad nowym portalem finansowym adresowanym do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych szerzeniem wiedzy na temat finansów osobistych, firmowych czy inwestowania. Finansopedia to marka, w której znaleźć mają się zarówno najważniejsze wiadomości finansowe, jak i encyklopedia finansowa tłumacząca nierzadko skomplikowane zagadnienia finansowe i ekonomiczne w możliwie najprostszy i najczytelniejszy dla użytkowników sposób.

„Treści publikowane w Finansopedii mają pomóc zrozumieć skomplikowane terminy finansowe oraz zwiększać świadomość finansową naszych Czytelników. Wierzę, że ten brand będzie dobrze odebrany przez szerokie grono użytkowników internetu i wniesie bogatą wartość merytoryczną” – mówi prezes MDKM Digital Media.

Portal dostępny jest pod adresem: https://finansopedia.com.pl